Home

Elings IT en Organisatieadvies

Onze quick scan kan u houvast bieden

<   Quick scan  Analyse  Projecten  Software Development  Budgetoplossingen  Advies  Contact   >

Cases:

Scholen 01
Scholen 02
Scholen 03
Scholen 04
Telecom
Softw Ind.
Overheid
NGO
Uitgeverij

Quick Scan

Bij een Quick Scan doet Elings IT en Organisatieadvies een kort onderzoek naar de oorzaak van uw probleem. Dat geeft u direct al houvast.

Daarna volgt een voorstel tot oplossing. Dat kan zijn:

Soms is een Quick Scan niet voldoende. Dan is een nadere analyse nodig.
(De Quick Scan wordt dan niet in rekening gebracht.)

Neemt u contact met ons op.

Paardje-foto
<   Skills   >