Home

Elings IT en Organisatieadvies

Advies over hergebruik kan tot grote kostenbesparing leiden

<   Quick scan  Analyse  Projecten  Software Development  Budgetoplossingen  Advies  Contact   >

Cases:

Scholen 01
Scholen 02
Scholen 03
Scholen 04
Telecom
Softw Ind.
Overheid
NGO
Uitgeverij

Onderbouwd advies

Vraag ons advies indien u twijfelt over:

  • nut en noodzaak van vervanging van hardware of software
  • wat de gevolgen zijn van voorgestelde veranderingen
  • hergebruik van bestaande IT-componenten

Elings IT en Organisatieadvies geeft u hierover een deskundig en onderbouwd advies.
Dit kan tot grote kostenbesparing leiden.

Vraag ons ook om advies als u twijfelt over:

  • een beslissing die u moet nemen op organisatorisch gebiedNeemt u contact met ons op.

Paardje-foto
<   Skills   >