Home

Elings IT en Organisatieadvies

Kan aan belangenbehartiging doen names uw organisatie

<   Quick scan  Analyse  Projecten  Software Development  Budgetoplossingen  Advies  Contact   >

Cases:

Scholen 01
Scholen 02
Scholen 03
Scholen 04
Telecom
Softw Ind.
Overheid
NGO
Uitgeverij

Belangenbehartiging: Onbegrijpelijke lijkende IT-problemen bij een school.

  • in een van de client-server applicaties konden geen leerlingen meer worden ingevoerd
  • grote bestanden werden niet meer op de back-up tapes weggeschreven
  • de boeken die in het pas geinstalleerde bibliotheeksysteem waren ingevoerd, leken spoorloos verdwenen te zijn
  • bij printopdrachten verscheen er een blue screen en printen lukte niet meer
  • op de server console verscheen de melding dat het virtueel geheugen geen bestanden meer kon wegschrijven

Na analyse en voorstel heeft Elings IT en Organisatieadvies de extern ingehuurde IT-beheersorganisatie aangespoord om de oorzaak weg te nemen: De harddisk waarop het besturingssysteem van de server staat was volgelopen met logbestanden, tijdelijke bestanden, scratchbestanden en dergelijke. Dus harddisk opruimen.

Vervolgens bleek hoe groot de meerwaarde van belangenbehartiging kan zijn. Elings IT en Organisatieadvies kan dit ook voor uw organisatie doen.

Vuistregel: Laat de harde schijf waarop het operating system is geinstalleerd is niet veel voller worden dan 75%.
(Bij veel thuiscomputers gaat het om de C: drive.)

Neemt u contact met ons op.

Paardje-foto
<   Skills   >