Home

Elings IT en Organisatieadvies

Helpt u bij intermitterende fouten

<   Quick scan  Analyse  Projecten  Software Development  Budgetoplossingen  Advies  Contact   >

Cases:

Scholen 01
Scholen 02
Scholen 03
Scholen 04
Telecom
Softw Ind.
Overheid
NGO
Uitgeverij

Meer dan alleen een intermitterende fout

Toepassingssoftware voor seizoenscorrectie werd van het ene merk mainframe naar het andere merk verplaatst.
Tijdens de proef-runs bleek dat twee identieke runs de ene keer goed kon verlopen en een andere keer kon eindigen in een crash. Hier was sprake van een intermitterende fout.
Elings IT en Organisatieadvies werd gevraagd om de oorzaak boven tafel te krijgen.

Een punt van zorg was dat de operators vonden dat het mainframe erg zwaar belast werd door de test-runs.
Inmiddels was het tijd om de mathematische functies aan een grondige test te onderwerpen.

Dit leverde het volgende op:
      - Soms gaf de natuurlijke logaritme functie onjuiste resultaten. Hetgeen de crash veroorzaakte.
      - Het mainframe bleek juist tijdens de mathematische functie tests onwerkbaar traag voor de andere gebruikers.

Uitkomst:
      - Een fout in de firmware was verantwoordelijk voor de onjuiste rekenresultaten.
      - De scheduler van het operatingsysteem werkte niet goed. Deze kende alle beschikbare resouces aan mijn tests toe.

Neemt u contact met ons op.

Paardje-foto
<   Skills   >