Home

Elings IT en Organisatieadvies

Unix, Linux, Windows, dat zijn geen onbekenden voor ons

<   Quick scan  Analyse  Projecten  Software Development  Budgetoplossingen  Advies  Contact   >

Cases:

Scholen 01
Scholen 02
Scholen 03
Scholen 04
Telecom
Softw Ind.
Overheid
NGO
Uitgeverij

Analyse

Met een grondige analyse licht Elings IT en Organisatieadvies
Uw IT-situatie door.

 • Bekeken wordt:
  - hoe de situatie momenteel is
  - wat de gewenste situatie is
  - waaruit de verschillen tussen beide bestaan
 • Daarna volgt het nalopen van:
  - de voorwaarden voor verbetering
  - de randvoorwaarden
  - de verbanden
 • Ook gaat Elings IT en Organisatieadvies op zoek naar:
  - wat ontbreekt er nog
  - wat is nog onvolledig

Aan de hand van de analys-euitkomst kunnen wij u een oplossingsproject voorstellen.

Paardje-foto
<   Skills   >